Wizyta rumuńskiego klastra IT

24 Marca 2015

W Rudzie Śląskiej 20 marca 2015 Śląski Klaster ICT & Multimediów HUB CLUB gościł delegację gospodarczą z Rumunii, z miasta Iasi, które jest dynamicznie rozwijającym się centrum branży IT , rozpoznawalnym i cenionym na rynku międzynarodowym. Spotkanie odbyło się w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości Sp. z o.o. i miało na celu pozyskanie wiedzy i doświadczeń  dotyczących strategii, metod działania i rozwoju klastra HUB CLUB. Umożliwiło stronie rumuńskiej zdobycie informacji na temat prowadzenia i rozwoju klastra ICT w zakresie ekspansji, promocji, podejmowanych inicjatyw oraz budowania wzajemnej współpracy, zarządzania i koordynacji działań. Goście wybrali właśnie klaster HUB CLUB, jako model polskiej organizacji klastrowej,  która aktywnie działa na arenie regionalnej, krajowej i międzynarodowej.

Śląski Klaster ICT & Multimediów HUB CLUB reprezentowany był przez Pana Marcina Warzochę Dyrektora Zarządzającego. W spotkaniu ze strony Klastra wzięli również udział przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz Spółki BT Skyrise.

„Spotkanie było dla nas możliwością omówienia potrzeb i korzyści wynikających ze współpracy w klastrze oraz określenia źródeł zadowolenia klastrowiczów” podkreślał uczestnik spotkania Marius Sorin Danga, Dyrektor Deputy Executive  ADI EURONEST  IT&C Hub.

W rozmowach uczestniczyli również Dumitru -Tudor JIJIE, Dyrektor Euroregionu Siret-Prut-Nistru oraz Cristina NASTASA, Operational Manager Eastern Marketing Insights, którzy wyrazili duże zainteresowanie realizacją wspólnych projektów ponadnarodowych.

„Cieszymy się z tej wizyty ponieważ świadczy o skuteczności  pracy klastra oraz  o tym, że nasze działania są dostrzegane nie tylko w kraju ale i zagranicą” – mówi Joanna Sochacka, Prezes Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Przewodnicząca Rady Klastra.

Międzynarodowa współpraca gospodarcza jest wyzwaniem dzisiejszej Europy. Tym, co wyróżnia klaster jest efekt synergii, który powoduje, że wysiłek zainwestowany we współpracę w klastrze przynosi szybsze i większe korzyści niż ten sam wysiłek włożony w samodzielną pracę. Łączenie zasobów i kompetencji jest szczególnie istotne w przypadku ekspansji i promocji na rynkach międzynarodowych, które wymagają większych nakładów finansowych, a które często są niedostępne dla  pojedynczego przedsiębiorstwa.