Warsztaty projektowe Śląskiego Klastra ICT i Multimediów Hub Club

24 lutego 2015r. odbyły się kolejne warsztaty projektowe dla członków Śląskiego Klastra ICT i Multimediów Hub Club.

Celem warsztatów było wypracowanie nowych pomysłów na projekty Klastra na lata 2014-2020. Podczas warsztatów Menadżer ds. projektów Sylwia Antoszczak przedstawiła możliwości pozyskania dofinansowania z obecnie dostępnych źródeł na innowacyjne projekty z obszarów: e-zdrowie, innowacje społeczne, e-commerce oraz smart city.

Prezentacja potencjalnych źródeł finansowania stanowiła impuls do podjęcia dyskusji na temat zidentyfikowanych problemów i próby ich rozwiązania w obszarach strategicznych dla Unii Europejskiej.

W ramach wspólnej pracy członków klastra powstał zarys projektu, tym razem z obszaru e-zdrowie. Stanowi to pierwszy krok w kierunku wypracowania kompleksowego projektu podczas kolejnych spotkań warsztatowych Klastra Hub Club.

Poprzednie warsztaty zaowocowały złożeniem projektu z obszaru Smart City do Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego 2014-2020

1_4