SZWEDZKI STÓŁ ICT

ZAPRASZAMY NA ŚNIADANIE BIZNESOWE 27 kwietnia 2015 r. o godzinie 10:00 w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. Karola Goduli 36.

Gościem specjalnym śniadania będzie:
Erik-Wilhelm Graef Behm – Menadżer Inwestycyjny ICT w Business Region Göteborg.

erikbehm2011

Nasz gość specjalny zaprezentuje potencjał rozwoju sektora nowych technologii w zachodniej Szwecji (uwzględniając dominujące specjalizacje),możliwości współpracy polskich i szwedzkich firm IT, oraz informacje dot. parków technologicznych zlokalizowanych w zachodniej części kraju.

Erik-Wilhelm Graef Behm, Menadżer Inwestycyjny ICT w Business Region Göteborg jest odpowiedzialny za inwestycje zagraniczne, rozwoju klastrów oraz rozwoju eksportu w ramach ICT w zachodniej Szwecji. Jest również redaktorem naczelnym miesięcznika ICT-newsletter, założonego w 2002 rok. Ma ogromne doświadczenie w łączeniu obszarów takich jak ICT, logistyka oraz zarządzenie łańcuchem dostaw i posiada tytuł magistra Inżynierii Przemysłu i Zarządzania Uniwersytetu Technologicznego Chalmers w Goeteborgu.

Business Region Göteborg jest spółką non-profit, która działa na rzecz wzmocnienia i rozwoju handlu i przemysłu w regionie Göteborg. Jej celem jest przyczynianie się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, wysokiego poziomu zatrudnienia i różnorodności handlu oraz przemysłu w regionie.

Business Region Göteborg skupia swoje wysiłki na następujących obszarach:

rozwój biznesu
projekty promujące klastry i przemysł,
marketing regionu w kraju i zagranicą
tworzenie i współpraca z międzynarodowymi sieciami
zapewnienie obsługi i doradztwa dla inwestorów i nowopowstałych firm w regionie.

Reprezentuje trzynaście gmin, które tworzą region Göteborg oraz współpracuje ściśle z gminnymi liderami handlu i przemysłu w regionie.

Śniadanie biznesowe to znakomita okazja do nawiązania kontaktów różnych środowisk biznesowo-społecznych. Zapewni każdemu uczestnikowi sposobność, by bezpośrednio nawiązać nowe kontakty, odnowić stare relacje, poznać i zrozumieć innych liderów. To również okazja do spotkania odbiorców technologii informatycznych z dostawcami tychże technologii działającymi w Śląskim Klastrze ICT & Multimediów HubClub.

Uczestnicy śniadania będą mieli okazję zapoznać się z ofertą Banku Zachodniego WBK Grupa Santander jak również skonsultować się z pracownikami Urzędu Miasta w sprawie miejskich ulg podatkowych dla przedsiębiorców i aktualnych ofert inwestycyjnych w Rudzie Śląskiej.

Udział w śniadaniu jest bezpłatny.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc proszę o zgłoszenie swojej obecności do dnia 23 kwietnia 2015r. na adres mailowy: a.sabuda@inkubatorrudzki.pl lub pod nr tel. 32 342 22 30 w.104

Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszeń i potwierdzi możliwość udziału w spotkaniu.

Osoby do kontaktu:

Sonia Dors e-mail:
s.dors@inkubatorrudzki.pl
tel.: 32 342 22 30 w.105

Alina Sabuda e-mail:
a.sabuda@inkubatorrudzki.pl
tel.: 32 342 22 30 w.104