Konferencja podsumowująca realizację projektu “Innowacje Śląska – utworzenie, promocja i rozwój Śląskiego Klastra Multimedialnego”

W dniu 11 grudnia 2013r. w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości Sp. z o.o. odbyła się konferencja podsumowująca działalność Śląskiego Klastra ICT i Multimediów Hub Club w okresie realizacji projektu “Innowacje Śląska – utworzenie, promocja i rozwój Śląskiego Klastra Multimedialnego”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele świata nauki, otoczenia biznesu, jak również sami przedsiębiorcy – członkowie Hub Clubu. – Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości powstał kilka lat temu po to, aby animować przedsiębiorców, a poprzez te działania zmienić oblicze miasta, przygotować je na nowe czasy i wyzwania – tłumaczył wiceprezydent Michał Pierończyk. –  Miasto Ruda Śląska przychylnie patrzy na tego typu inicjatywy. Najważniejsi jesteście wy – członkowie klastra. W was tkwią pomysły, idee oraz potencjał który należy wykorzystywać, który będzie przy dobrym współdziałaniu tworzył miejsca pracy w Rudzie Śląskiej – dodał.

Prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski, prorektor ds. finansów i rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach podsumowując pierwszy rok członkostwa uczelni w klasterze zwrócił uwagę na ogromne korzyści płynące ze współpracy ze sferą biznesu. – Doświadczenia uzyskane podczas tej współpracy dla Uniwersytetu Śląskiego są bezcenne. Uczelnia weszła we współpracę z regionem. Jest to dla nas punkt wyjścia do tego, żeby nawiązywać z państwem relacje finansowo-gospodarczo-naukowe – kierował swe słowa do zgromadzonych na sali przedsiębiorców. – Ze wszystkich klastrów, w których Uniwersytet Śląski uczestniczy ten działa najlepiej, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Po roku działalności mam nadzieję, że rozpoczniemy nowy rok równie entuzjastycznie – podsumował.

Podczas konferencji przedstawiono efekty wspólnych działań oraz wręczono certyfikaty wszystkim członkom Klastra, poświadczające przynależność do najlepiej rozwijającego się Klastra ICT w województwie śląskim!

Zainicjowany w Rudzie Śląskiej Śląski Klaster ICT i Multimediów Hub Club powstał dzięki wsparciu z funduszy unijnych.  Klaster skupia 30 śląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, dwie instytucje otoczenia biznesu oraz dwie śląskie uczelnie wyższe – Uniwersytet Śląski oraz Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach. Celem przedsięwzięcia jest umacnianie marki śląskich przedsiębiorców ICT, budowanie sieci kooperacji uczestników, rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie rozwoju nowoczesnych technologii, generowanie innowacyjnych pomysłów, organizowanie wspólnych działań promocyjnych oraz tworzenie infrastruktury badawczo – rozwojowej.
W ramach projektu zorganizowano wizyty studyjne wraz z seminariami w Danii, Szwecjii Finlandii oraz nawiązano współpracę z największym klastrem ICT w Europie „Cluster 55” z siedzibą w Szwecji. Ponadto członkowie klastra wzięli udział w targach innowacyjnych technologii w Hanowerze CeBIT 2013, najważniejszej ogólnoświatowej imprezie wystawienniczej branży ICT. Oferta śląskich firm została również zaprezentowana na targach IT Japan Week w Japonii oraz międzynarodowej konferencji w Kopenhadze poświęconej rynkowi elektronicznej komunikacji.  Oprócz tego członkowie spotykają się na śniadaniach biznesowych oraz organizują imprezy branżowe, jak ICT & Multimedia Event.

Konferencja podsumowująca działalność Klastra Hub Club nie jest jego końcem, ale jest początkiem nowych wyzwań!

dscn1794