ICT & Multimedia Event 2

 

 hub_sniadnie logo_slaskie.jpg us.jpg rip_x75.jpg innovare.jpg

20 listopada 2013 r. o godz. 9.00 w auli budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach po raz kolejny odbędzie się innowacyjne w skali regionu wydarzenie pod nazwą ICT & Multimedia Event, skierowane do podmiotów sektora publicznego jak i prywatnego,  zainteresowanych zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań ICT w swojej działalności. Tematem  przewodnim listopadowego spotkania będzie zastosowanie technologii ICT w sektorze medycznym. Wydarzenie odbędzie się w budynku Rektoratu, w Auli im. K. Lepszego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 12.

Odbiorcami przedsięwzięcia będą przedstawiciele najwyższego szczebla publicznych i niepublicznych jednostek medycznych z województwa śląskiego, przedstawiciele firm farmaceutycznych, lokalne i regionalne władze samorządowe, prezesi spółek publicznych oraz firmy zainteresowane oferowanymi w branży ICT produktami i usługami.

Cel

Celem przedsięwzięcia jest szeroka prezentacja innowacyjnych rozwiązań oferowanych przez śląskie przedsiębiorstwa i uczelnie w branży ICT i multimedialnej.  Każdy prelegent, w trakcie 10 minutowej prezentacji przedstawi innowacyjne rozwiązanie, produkt lub usługę. Uczestnik spotkania będzie mógł zapoznać się ze sposobem zastosowania rozwiązania i zobaczyć je w strefie wystawienniczej.

ICT & Multimedia Event stwarza warunki i zwiększa możliwości nawiązania współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, uczelniami i jednostkami B+R oraz samorządami lokalnymi. Inicjatywa stanowi doskonałą okazję do poszerzenia wiedzy na temat rozwoju inteligentnej specjalizacji ICT, konstruktywnych dyskusji w tym obszarze, jak i nawiązania owocnych kontaktów biznesowych.

Formuła

Formuła spotkania wzorowana jest na doświadczeniach krajów skandynawskich, najbardziej innowacyjnych wśród państw Unii Europejskiej. Odbiega od tradycyjnej konferencji – nie zawiera prelekcji teoretycznych. Polega na modelu praktycznym, opartym na bezpośredniej interakcji przedsiębiorcy i klienta.  Członek klastra prezentuje konkretne rozwiązanie i jego korzyści, co pozwala klientowi poznać produkt lub usługę i nawiązać kontakt bezpośrednio z dostawcą. Zapewniona powierzchnia wystawiennicza w budynku umożliwia organizację atrakcyjnych stoisk reklamowych z oferowanymi produktami lub usługami, aby klient miał możliwość obejrzenia oferowanych rozwiązań.

Dlaczego warto?

Poprzez obecność na wydarzeniu zyskujecie możliwość prezentacji swojej oferty i nawiązania bezpośredniego kontaktu z osobami uczestników.  Zaangażowanie w niniejsze wydarzenie z pewnością przyczyni się do wsparcia rozwoju  gospodarki w regionie i popularyzację zastosowania nowoczesnych technologii ICT w życiu społecznym.

Kontakty:

Organizator:
Biuro HubClub – Śląskiego Klastra ICT i Multimediów
ul. Karola Goduli 36
41-703 Ruda Śląska
tel.: (+48) 32 342 22 30
e-mail: office@hubclub.pl

Rejestracja uczestników:
Sonia Dors
e-mail: s.dors@hubclub.pl
+48 690 346 701
+48 32 342 22 30 wewn.105

Pakiety sponsorskie, marketing partnerów:
Leszek Jastrzębski
e-mail: l.jastrzebski@hubclub.pl
+48 603 114 474

Miejsce wydarzenia:

Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

ZAREJESTRUJ SIĘ !!!