Fundacja nagrodziła „Absolwentów z Pasją” Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

W tym roku już po raz dwunasty Uniwersytet Śląski zorganizował uroczystość wręczenia
dyplomów najlepszym absolwentom. Podczas wydarzenia, które odbyło się 27 listopada
2013 r. o godz. 16.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie, uhonorowani zostali
wyróżniający się absolwenci śląskiej Alma Mater, którzy ukończyli studia w jubileuszowym
roku akademickim 2012/2013. Tegoroczni absolwenci wyróżnili się się m.in.: bardzo wysoką
średnią ocen z całego okresu studiów, wybitnymi osiągnięciami naukowymi, sportowymi
lub artystycznymi. Niejednokrotnie byli laureatami nagród i wyróżnień o charakterze
ogólnopolskim i międzynarodowym.
Uroczystość była również okazją do wręczenia nagrody w wyjątkowym
plebiscycie „Absolwent z Pasją”. Celem plebiscytu jest promowanie absolwentów
Uniwersytetu Śląskiego, których wyróżniają niezwykłe pasje. Tytuł jest uhonorowaniem
absolwenta za jego zainteresowania, którym oddaje się z pełnym zaangażowaniem,
a także za aktywną, wyróżniającą się i znaczącą działalność społeczną oraz za
osiągnięcia indywidualne w zakresie działalności kulturalnej, naukowej lub w sporcie.
Fundacja „Innovare” nagrodziła tych innowacyjnych absolwentów, fundując tablety
multimedialne, które jako nowoczesne narzędzie współpracy, przyczynią się do rozwoju
młodych talentów.

plakat_student ciemny_v8