Między serwerownią, a data center

budynek biurowy

Określenia „serwerownia” i „data center” są często stosowane zamiennie, tymczasem różnice są zasadnicze. Centra danych powstają na świecie w zgodzie z normą ANSI/TIA-942 oraz z przyjętymi zasadami budowy tego typu obiektów, które mówią, że infrastrukturę serwerową należy wyraźnie oddzielić od infrastruktury wspierającej. Data center posiada zatem kilka pomieszczeń, z czego tylko część to sama serwerownia, w której przechowywany jest sprzęt, z zapewnieniem mu odpowiednich warunków (właściwe zasilanie, chłodzenie, telekomunikacja itp.). Takie pomieszczenie stanowi ok. 60% całkowitej powierzchni DC. Pozostałe 40% to oddzielne miejsca na UPS-y, systemy gaszenia, telco room, agregaty prądotwórcze, czy całodobowe centrum obsługi. komora serwerowni moduł współdzielony

Stosowanie określeń „serwerownia” i „data center” naprzemiennie jest niewłaściwe, zwłaszcza w kontekście dużych, wyspecjalizowanych obiektów, świadczących usługi kolokacji, czy cloud computingu w klasach TIER. Serwerownie to niewielkie (od kilku do kilkudziesięciu m2) pomieszczenia na serwery i systemy wspierające, odznaczają się dużo niższymi wskaźnikami bezpieczeństwa, niż ma to miejsce w profesjonalnym ośrodku data center.

 UPSownia

Autor: Agnieszka Włoszczyna, 3S S.A. członek Śląskiego Klastra ICT i Multimediów HUB CLUB 3shttp://hubclub.pl/