Konferencja Cluster-to-Cluster w Kopenhadze!

Dziś przedstawiciele naszego klastra wezmą udział w światowej konferencji w Kopenhadze. Znajdą się w gronie 300 gości z 30 krajów, którzy będą dyskutować o możliwościach współpracy przy wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań.

– Konferencja jest niebywałą okazją do nawiązania współpracy. Poświęcona jest rozwojowi innowacyjności, internacjonalizacji firm, efektywnej kooperacji klastrów, współpracy z aniołami biznesu i funduszami venture capital – mówi Joanna Sochacka, prezes Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. – Zostaliśmy także zaproszeni na śniadanie w Ambasadzie RP w Kopenhadze, aby porozmawiać na temat międzynarodowych przedsięwzięć podejmowanych przez klaster oraz dotychczasowych i potencjalnych partnerów duńskich i skandynawskich – dodaje.

Konferencja 3rd Cluster to Cluster Conference and Matchmaking „Innovation by Combination” odbędzie się w Kopenhadze w dniach 17 – 18 września. Celem organizatorów jest umożliwienie klastrom nawiązywania współpracy, zgodnie z zawartą w haśle spotkania ideą, że innowacje możliwe są dzięki łączeniu sił ponad klastrami, granicami i branżami.

Zasadniczą częścią konferencji będą spotkania między parami klastrów, trwające 20 minut i służące rozpoznaniu możliwości współpracy. Nie zabraknie też dyskusji poszerzających wiedzę
o międzynarodowych klastrach, ich strategiach i obszarach działania oraz możliwych sposobach finansowania działalności. – Inspiracji nie zabraknie! – zapewnia Joanna Sochacka.

https://www.b2match.eu/cluster-to-cluster-2015